58 888 26 00

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A Pobierz
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B Pobierz
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C Pobierz
 • Seria A - Wzór - Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy Pobierz
 • Seria A - Wzór - Pełnomocnictwo Pobierz
 • Seria B - Wzór - Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy Pobierz
 • Seria B - Wzór - Pełnomocnictwo Pobierz
 • Seria C - Wzór - Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy Pobierz
 • Seria C - Wzór - Pełnomocnictwo Pobierz
 • Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii A Pobierz
 • Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii B Pobierz
 • Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii C Pobierz