58 888 26 00

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

 • Warunki Emisji Obligacji Seria A Pobierz
 • Warunki Emisji Obligacji Seria B Pobierz
 • Warunki Emisji Obligacji Seria C Pobierz
 • Ogłoszenie o Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji seria A Pobierz
 • Ogłoszenie o Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji seria B Pobierz
 • Ogłoszenie o Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji seria C Pobierz
 • Oświadczenie seria A Pobierz
 • Oświadczenie seria B Pobierz
 • Oświadczenie seria C Pobierz
 • Ogłoszenie o Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji seria A Pobierz
 • Oświadczenie seria A Pobierz
 • Pełnomocnictwo seria A Pobierz
 • Ogłoszenie o Zgromadzeniu Obligatariuszy seria B Pobierz
 • Oświadczenie seria B Pobierz
 • Pełnomocnictwo seria B Pobierz
 • Ogłoszenie o Zgromadzeniu Obligatoriuszy seria C Pobierz
 • Oświadczenie seria C Pobierz
 • Pełnomocnictwo seria C Pobierz
 • Seria A - Wzór - Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy Pobierz
 • Seria A - Wzór - Pełnomocnictwo Pobierz
 • Seria B - Wzór - Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy Pobierz
 • Seria B - Wzór - Pełnomocnictwo Pobierz
 • Seria C - Wzór - Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy Pobierz
 • Seria C - Wzór - Pełnomocnictwo Pobierz
 • Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii A Pobierz
 • Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii B Pobierz
 • Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii C Pobierz