58 888 26 00

Aktualności

Let’s develop C300!
15.12.2019
C300 będzie drugim elementem tworzącej się przy ul. Marynarki Polskiej pierzei usługowo-biurowej.
Krwiobranie w budynku C200 Office
21.06.2019
Wspólnie z Nava Ship Design i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa zorganizowaliśmy zbiórkę krwi, która odbyła się 17 czerwca 2019.