58 888 26 00

Strefa akcjonariusza

5

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY INOPA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 30 grudnia 2020 r.

Treść komunikatu:

INOPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000669064, NIP: 5833236663, REGON: 366852656, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, budynek C200 Office, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

•   złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

•   moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem piątym, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd INOPA Spółka Akcyjna

4

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY INOPA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 02 grudnia 2020 r.

Treść komunikatu:

INOPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000669064, NIP: 5833236663, REGON: 366852656, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, budynek C200 Office, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

•   złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

•  moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.  Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem czwartym, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd INOPA Spółka Akcyjna

3

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY INOPA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 12 listopada 2020 r.

Treść komunikatu:

INOPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000669064, NIP: 5833236663, REGON: 366852656, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, budynek C200 Office, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

•   złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

•   moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd INOPA Spółka Akcyjna

 

 

2

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY INOPA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 21 października 2020 r.

Treść komunikatu:

INOPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000669064, NIP: 5833236663, REGON: 366852656, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, budynek C200 Office, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

•   złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

•   moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem drugim, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd INOPA Spółka Akcyjna

 

 

1

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY INOPA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 30 września 2020 r.

Treść komunikatu:

INOPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000669064, NIP: 5833236663, REGON: 366852656, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, budynek C200 Office, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

•   złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

•   moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd INOPA Spółka Akcyjna