58 888 26 00

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Sprawozdanie z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej INOPA S.A. Pobierz
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej INOPA S.A. za 2019 rok Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za 2020r. - INOPA FINANCE Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za 2020r. - INOPA FINANCE noty Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności za 2020r. Pobierz
 • Sprawozdanie z badania za 2020r. Pobierz
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2019 - INOPA FINANCE Pobierz
 • SPRAWOZDANIE Z BADANIA 2019 - INOPA FINANCE Pobierz
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 - INOPA FINANCE - NOTY Pobierz
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 - INOPA FINANCE Pobierz
 • INOPA FINANCE - BILANS RZIS Pobierz