58 888 26 00

Strefa inwestora

INOPA FINANCE Sp. z o.o. jako jedna ze spółek zależnych spółki 
INOPA S.A. wyemitowała czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 
39.470.000,00 PLN. Obligacje w momencie emisji były niezabezpieczone, 
a docelowo zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości. Wypłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych.  
 

WE DEVELOP FUTURE INOPA S.A.

 • 60%

  inopa investment c200
  Sp. z o.o. Sp.k.

 • 60%

  INOPA INVESTMENT MORENA
  Sp. z o.o.

 • 100%

  INOPA Centrala C400
  Sp. z o.o.

 • 100%

  inopa finance
  Sp. z o.o.