STREFA INWESTORA

INOPA FINANCE Sp. z o.o. jako jedna ze spółek zależnych spółki INOPA S.A. wyemitowała czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 39.470.000,00 PLN. Obligacje w momencie emisji były niezabezpieczone, a docelowo zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Wypłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych.

 

 

 

 

 

Sprawozdania:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2019_INOPA FINANCE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA 2019_INOPA FINANCE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019_INOPA FINANCE_NOTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019_INOPA FINANCE

INOPA FINANCE_BILANS, RZIS

 

Aktualności:

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii A

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii B 

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii C

 

 Raporty:

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII A

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII B OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCHWAŁY NR 2_SERIA B

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCHWAŁY NR 2_SERIA B

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII C

 

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii A

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii B

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii C

 

Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy:

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C

Seria A_Wzór_Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Seria A_Wzór_Pełnomocnictwo

Seria B_Wzór_Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Seria B_Wzór_Pełnomocnictwo

Seria C_Wzór_Oświadczenie o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Seria C_Wzór_Pełnomocnictwo

 

Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii A

Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii B

Oświadczenie Emitenta o wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji Serii C