STREFA INWESTORA

INOPA FINANCE Sp. z o.o. jako jedna ze spółek zależnych spółki INOPA S.A. wyemitowała czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 26,9 mln PLN. Obligacje w momencie emisji były niezabezpieczone, a docelowo zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Wypłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych.

 

Raporty:

 

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii A

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii B

Poświadczenie zgodności_Emisja Serii C